ἔνδοθι

ἔνδοθι, Adv.
A within, at home, Od.5.58;

τά τ' ἔ. καὶ τὰ θύρηφι 22.220

;

σὺ δ' ἔ. θυμὸν ἀμύξεις Il.1.243

, etc.; rare in [dialect] Att.,

ἔ. μέν ἐστι Πρωταγόρας Eup.146a

codd., cf. Posidipp.24.
2 c. gen.,

ἐελμένοι ἔ. πύργων Il.18.287

;

ἔ. νήσου Hes.Fr.76.4

;

οἴκου Id.Op.523

.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

 • ένδοθι — ἔνδοθι (AM) επίρρ. μέσα, εντός (α. «τὴν δ ἔνδοθι τέμεν ἰοῡσαν», Ομ. Οδ. β. «τῶν ἀνακτόρων ἔνδοθι») …   Dictionary of Greek

 • ἔνδοθι — within indeclform (adverb) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • τἄνδοθι — ἔνδοθι , ἔνδοθι within indeclform (adverb) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἔνδοθ' — ἔνδοθι , ἔνδοθι within indeclform (adverb) ἔνδοτε , ἐνδίδωμι give in aor imperat act 2nd pl ἔνδοτο , ἐνδίδωμι give in aor ind mid 3rd sg (homeric ionic) ἔνδοτε , ἐνδίδωμι give in aor ind act 2nd pl (epic) ἔνδοτε , ἐνδίδωμι give in aor ind act 2nd …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • -θι — (Α) 1. κατάληξη τής παλαιάς τοπικής πτώσεως («Ἰλιόθι», «ἡῶθι», Ομ. Ιλ.) 2. κατόπιν κατάληξη διαφόρων τοπικών επιρρημάτων που παράγονται από ουσιαστικά, επίθετα και αντωνυμίες («ἀγρόθι», «ἄλλοθι», «ἀμφοτέρωθι», «ἔνδοθι» κ.ά.). [ΕΤΥΜΟΛ. Πρόκειται… …   Dictionary of Greek

 • BERYLLUS — I. BERYLLUS Graece Βήρυλλος, octavô locô numeratur inter 12. fundamenta Novae Hierosolymae, quae fingula singulis gemmis constabant, Apocalyps. c. 21. v. 20. Gemma est viriditate similis smaragdo, unde eiusdem naturae cum smaragdo multis visa:… …   Hofmann J. Lexicon universale

 • CAERULEUS Color — in purpura dilutiore, apud eundem occurrit, ubi in tribus purpurae gradibus, conchyhum ultimô locô ponens, illud in tres alios subdividit, quorum qui dilutissimi coloris est, in heliotropii flore considerari ait, quem florem alibi caeruleum… …   Hofmann J. Lexicon universale

 • CYZICUS — I. CYZICUS a Thessalis oriundus. Fuit enim ex Aeneo Apollinis et Stilbes filio natus, qui, relictâ Thessaliâ, ubi fuerat ortus. in Hellespontum se contulit atque ibi regnavit, et Aenetem, Eufori Thraciae Regis filiam, uxorem duxit, ex qua Cyzicum …   Hofmann J. Lexicon universale

 • ICHNAEA — Themidis epitheton, vel cognomentum. Hom. in Hymno Apollinis, Θειαὶ δ᾿ ἔσαν ἔνδοθι πᾶσαι, Θ῞ςςαι ἄριςται ἔσαν, Διώνη τε Ρ῾είητε, Ι᾿χναίη τε Θέμις, καὶ ἀγάςτονος Α᾿μφιτρίτη. Lycophron de Themide, Solis filia, Τῆς θ᾿ ἡλίου θυγατρὸς ἰχναίας βραβέυς …   Hofmann J. Lexicon universale

 • OPHIETIS Petra — loci nomen Avieno, qui Ὀφηιτίδα πέτρην, uti Dionys. vocat, arcem Ophietida vertit. Hic tamen internis Ophietides arcis in arvis Inter gemmiferas excrescit creber arenas. Et Prisciano, Berylli lapidem liquidum, glaucique coloris Per loca, quae… …   Hofmann J. Lexicon universale

 • PAMPHYLIUM — Mare seu Pamphylius Sinus, dicitur is, quem Pamphylii accolunt: quô nomine etiam Cilicium interdum comprehendebant. Nam et Cyprum Παμφυλίου ἔνδοθι κόλπου, Pamphylio in Sinu, collocat Dionysius, cum illa Insul. opposita sit tota Ciliciae orae… …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.